การคัดเลือกไก่ชน

การคัดเลือกไก่ชน สายพันธ์พม่าม้าล่อ

การคัดเลือกไก่ชน สายพันธ์พม่าม้าล่อ

การคัดเลือกไก่ชน พ่อพันธุ์ไก่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าแม่ พ่อม้าล่อชั้นดีก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องแสวงหาจากเหล่ากอที่ดี ถ้านักเล่นไก่ได้พ่อม้าล่อจากเหล่ากอที่ดีเราจะมีความมั่นใจว่าลูกที่ได้จะล่ออย่างฉลาดม้าล่อมีมากมายหลายเหล่ากอ ดังนั้นม้าล่อที่ฉลาดจะเป็นช่องทางที่ดีสำหรับการต่อยอด  ข้อห้ามที่สำคัญที่เราหาพ่อม้าล่อมาทำพันธุ์ก็ คือ Continue reading “การคัดเลือกไก่ชน สายพันธ์พม่าม้าล่อ”