การเดิมพันรูเล็ต แบบภายในตาราง

รูปแบบ การเดิมพันรูเล็ต แบบภายในตารางวางเดิมพันตัวเลขเดี่ยว เป็นการที่นักพนันวางชิปเพื่อวางเดิมพัน ลงในช่องหมายเลขที่นักพนันต้องการเลือก หากลูกบอลหยุดลงตรงหมายเลขที่นักพนันเลือก จะมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 35:1  https://fashioncareerscollege.com

  • วางเดิมพันสองตัวเลข-การเดิมพันคร่อมสองตัวเลข : เป็นการที่นักพนันวางชิปลงในช่องหมายเลขระหว่างสองหมายเลขเพื่อวางเดิมพันหมายเลขที่นักพนันเลือก หากลูกบอลหยุดลงตรงหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่นักพนันเลือก จะมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 17:1
  • วางเดิมพันสามตัวเลข-การเดิมพันแบบแถว : เป็นการที่นักพนันเลือกวางเดิมพัน 3 หมายเลขในครั้งเดียว โดยวางชิปลงในช่องหมายเลขใดก็ได้ใน 3 หมายเลขที่นักพนันเลือก เช่น 20,21, และ 22 หากลูกบอลหยุดลงตรงหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่นักพนันเลือก จะมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 11:1 สำหรับการวางเดิมพันแบบแถว เป็นการที่นักพนันสามารถวางเดิมพันข้ามสามหมายเลขได้ เช่น 3,4 และ 5 เป็นต้น
  • วางเดิมพันสี่ตัวเลข-การเดิมพันแบบโซน,มุมตาราง : เป็นการที่นักพนันเลือกวางเดิมพัน 4 หมายเลขในครั้งเดียว โดยวางชิปลงในช่องหมายเลขใดก็ได้ใน 4 หมายเลขที่นักพนันเลือก เช่น 10,11,12 และ 13 หากลูกบอลหยุดลงตรงหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่นักพนันเลือก จะมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 8:1
  • วางเดิมพันห้าตัวเลข-การเดิมพันแถวบน : เป็นการที่นักพนันเลือกวางเดิมพัน 5 หมายเลขของแถวบนในครั้งเดียว มีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 6:1
  • วางเดิมพันหกตัวเลข-การเดิมพันแบบแยกแถวหรือแถวคู่ : เป็นการที่นักพนันเลือกวางเดิมพัน 6 หมายเลขในสองแถว เช่น หากนักพนันเลือกวางเดิมพันหมายเลข 1,2,3,4,5 และ 6 โดยต้องวางชิปลงในช่องระหว่างหมายเลข 1 กับ 4 และถ้าหากนักพนันวางเดิมพันหมายเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และ 12 นักพนันจะได้รับเงินรางวัลก็ต่อเมื่อ ลูกบอลหยุดลงในช่องหมายเลข 1-6 เท่านั้น จะมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 5:1 http://freelance-europe.com